X

بیماری های راه هوایی

بیماری های راه هوایی

تشخیص هلیوکوباکتر پیلوری در ضایعات خوش خیم حنجره

هلیکوباکتر پیلوری، یکی از عوامل موثر در بروز آدنوکارسینوم می باشد. تحقیقات صورت گرفته نشان می دهند، هلیکوباکتر می تواند عامل بیماری زایی ضایعات دستگاه گوارش مانند حفره دهانی باشد. این باکتری هم چنین در پلاک های دندانی و ترشحات غدد بزاقی یافت می شود.

هلیکوباکتر پیلوری، در برخی بیماران مبتلا به لارنژیت مزمن تشخیص داده شد. با این حال، وجود آن با بررسی سوابق پزشکی، کشت بافت و یا PCR در ضایعات خوش خیم حنجره ای مشخص نشد.

تست هایی که در گذشته انجام شدند، صرف نظر از نوع ضایعه (خوش خیم یا بدخیم بودن) نتایج مثبت و منفی کاذبی را نشان دادند.

تشخیص هلیوکوباکتر پیلوری در ضایعات خوش خیم حنجره

هلیوکوباکتر پیلوری یکی از عوامل ایجاد کننده آدنوکارسینوم است

PCR، یکی از پیشرفته ترین روش ها در بیولوژی مولکولی و به صورت ترکیب شده با تکنولوژی DNA می باشد. این روش، به منظور تشخیص ذرات کوچک در نمونه های بالینی با حساسیت بالا انجام می شود.

مطالعاتی که اخیرا در ترکیه صورت گرفت، تست PCR زمان واقعی نشان داد که 58.6 درصد ضایعات خوش خیم حنجره ای به عفونت هلیکوباکتر آلوده بودند، اما چنین موردی در تست PCR در منزل مشاهده نشد.

جهت انجام تست، نمونه بافت از بیماران مبتلا به ضایعات خوش خیم حنجره ای گرفته شد. بیماران از چند ماه قبل از انجام تست، هیچ گونه دارویی مصرف نکرده بودند و هیچ یک از آن ها علائمی از رفلاکس اسید معده نداشتند. هلیکوباکتر پیلوری به عنوان عاملی برای بروز تعدادی از بدخیمی ها در نظر گرفته شد.

اگر هلیکوباکتر بخش هایی از قسمت انتهایی اسفنکتر مری را درگیر کرده باشد، احتمال رفلاکس معده نیز بیشتر خواهد بود. رفلاکس معده خود عاملی است که احتمال بروز بدخیمی های دستگاه گوارش را افزایش می دهد.

حنجره یکی از ارگان هایی است که در معرض کارسینوم حنجره قرار دارد. هلیکوباکتر هم چنین می تواند یکی از عوامل موثر در بروز پولیپ های مزمن و التهاب های مزمن باشد.

ارتباط بین رفلاکس معده و آسیب های حنجره ای

مطالعاتی در خصوص ارتباط میان رفلاکس معده و آسیب های حنجره ای انجام شد، نتایج به دست آمده نشان داد 40 تا 60 درصد افراد با اختلالات صدا، علائم رفلاکس را داشتند.

برخی یافته ها وجود رفلاکس را در 26 درصد بیماران مبتلا به اختلالات حنجره ای نشان دادند.

مقدم بر روش های تهاجمی، بررسی هایی در خصوص تغییرات سرولوژیکی بیماران آلوده با هلیکوباکتر و شیوع سرطان حنجره صورت گرفت. نتایج در تضاد با یافته های قبلی بود. برخی مطالعات تفاوت های زیادی را نشان دادند.

به عبارت دیگر، در برخی تحقیقات و در روش های ایمونوهیستوشیمی، ضایعات بدخیمی تشخیص داده نشد، اما برخی دیگر نتایج مثبتی را نشان دادند.

نتیجه گیری

اگر چه تعداد نتایج مثبت زیاد نبود، اما در تضاد با یافته های قبلی بود که هیچ گونه عفونت با هلیکوباکتر در ضایعات خوش خیم حنجره ای یافت نشد.

نکته دیگر این که بسیاری از بیماران برای تسکین درد علائم معده و روده، امپرازول مصرف می کردند. به همین خاطر برخی از آن ها به دلیل مصرف داروهای ضد هلیکوباکتر، نادیده گرفته شدند.

در مطالعات ما، نمونه ها باید برای بررسی های ژنتیکی و پاتولوژی به آزمایشگاه ارسال شوند.

تصاویر
  • تشخیص هلیوکوباکتر پیلوری در ضایعات خوش خیم حنجره
ثبت امتیاز
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: