02164351
پاپیلوم تارهای صوتی

پاپیلوم تارهای صوتی

پاپیلوم تارهای صوتی، توده هایی هستندکه در مجاری هوایی و عمدتا تارهای صوتی رشد می کنند و توسط ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) ایجاد می شوند. از آن جایی که این توده ها در تارهای صوتی واقع می شوند، اگر رشد کنند و بزرگ شوند می توانند منجر به بروز مشکلات تنفسی شوند. در صورتی...
فلج شدن طناب صوتی

فلج شدن طناب صوتی

فلج شدن طناب صوتی یا تارهای صوتی زمانی اتفاق می افتد که پالس های عصبی که به جعبه صدا یا همان حنجره می رسند، مختل می شوند که نتیجه آن فلج شدن عضلات تارهای صوتی می باشد. فلج شدن طناب صوتی می تواند بر توانایی تکلم و حتی تنفس تاثیر بگذارد. از جمله عوامل موثر می توان به...
خونریزی طناب صوتی

خونریزی طناب صوتی

خونریزی طناب صوتی زمانی اتفاق می افتد که رگ های خونی موجود در تارهای صوتی پاره می شوند و خون به لامینا پروپریا سطحی نشت پیدا می کند. در چنین شرایطی، ارتعاش تارهای صوتی مختل می شود و شاهد بروز اختلالات شدیدی در صدا خواهیم بود. خونریزی طناب صوتی عمدتا در پی استفاده...
وب حنجره چیست؟

وب حنجره چیست؟

وب حنجره، اختلال نادری است که نای تنگ، فشرده و باریک می شود و نفس کشیدن به طور طبیعی سخت خواهد شد. حنجره دارای بافت های وب مانندی است که میزان هوای وردی و خروجی به نای را محدود می کند. این وب می تواند خیلی باریک و یا ضخیم باشد که همین مورد، در محدودیت تنفس کودک و هم...
Call Now Buttonتماس سریع