X

سوالات متداول

سوالات متداول

بیمار اگر بار اول باشد که جراحی بینی انجام می دهد، حدودا در حال حاضر که آذر سال 98 هست، شش میلیون تومان می شود، اما کیفیت جراحی بینی در اولویت است در مورد قیمت با بیمار همکاری خواهد شد.

بله، در موارد ترمیم بستگی به شدت مشکلات بیمار و اینکه نیاز به غضروف گوش و دنده دارد یا خیر قیمت متفاوت است.

ممکن است در بسیاری از مواقع علت سردرد سینوزیت نباشد، بنابراین سینوزیت تاثیری بر سردرد نخواهد داشت.اما اغلب پس از جراحی سینوزیت علائم مربوط به آن برطرف می شود.

faq